Header Search

Historik


Den 16 april 1862 startar apotekare Olof Emerentius Morin en liten bokhandel i Båstad vid sidan av sin apoteksrörelse.

1874 övertas båda rörelserna av apotekaren Otto Emanuel Centervall.

1892 blir Julius SÖderberg Bokförläggarföreningens kommissionär på orten.

1901 överlämnar han till Johan Georg Berg.

1902 överlåts rörelsen på ortens förste fackutbildade bokhandlare Sten Olof Halldén.

1904 tröttnar han och rörelsen överlåts på Halldéns medhjälpare Bertha Wesström som i sin tur överlåter den på brodern John Gustav Wesström år 1907. Ända till sin död 1954 driver han framgångsrikt bokhandeln vid torget i Båstad och efter honom tar sonen, David Wesström över, fram till 1979.

I maj 1979 säljer David Wesström bokhandeln till Lena Göranson. Den får då namnet Bjäre bokhandel. Lena driver butiken under trettio år. Hon är fortfarande engagerad i verksamheten som hon idag äger tillsammans med Stefan Lindvall och Lina Andréasson.